Endoscòpia

servicios-endoscopia

Disposem d’un equip especialitzat d’Endoscòpia rígida i flexible que permet extreure cossos estranys del sistema digestiu i recollir biòpsies i mostres de diversos òrgans que permetran un diagnòstic correcte de diverses patologies. Encara que requereix anestèsia, aquesta es realitza sota la màxima garantia de seguretat i amb anàlisis prèvies. És una tècnica mínimament invasiva, poc […]

Laboratori

servicios-laboratorio-veterinario

Feres Hospital Veterinari de la comarca del Bages compta amb un laboratori propi de tecnologia avançada per a la realització d’anàlisis clíniques i l’obtenció de resultats immediats i fiables, fins i tot els caps de setmana, el que aporta un gran valor en el diagnòstic i el tractament de les mascotes que atenem al centre. […]

Ecocardiografia

Disposem d’una veterinària especialista en Cardiologia i de noves tècniques de diagnòstic per imatge. L’ecocardiografia és una tècnica diagnòstica no invasiva per a l’avaluació de malalties cardiovasculars, el diagnòstic de cardiopaties que afecten gossos i gats, així com per al control d’aquestes patologies que, en molts casos, resulten degeneratives. Amb l’estudi ecocardiogràfic i Doppler podem […]

Radiologia digital

radiologia-veterninario-manresa

Gràcies al nostre equip modern de radiologia digital podem tractar les imatges, veure-les en un ordinador i guardar-les en format digital. Aquesta prova de diagnòstic per imatge permet observar òrgans i estructures internes, principalment per al diagnòstic radiològic toràcic i abdominal, i per problemes de traumatologia (ossos i articulacions).

Ecografia

ecografia

L’ecografia és una tècnica de diagnòstic per imatge no invasiva i indolora que consisteix en l’emissió d’ones d’alta freqüència que reboten en l’estructura a examinar i permet obtenir imatges per ordinador d’alta qualitat a temps real. Principalment s’utilitza per obtenir informació de teixits i òrgans interns i realitzar diagnòstics precisos d’un gran nombre de patologies […]

Tonometria

servicios-tonometria-veterinario

La tonometria ocular és un examen mitjançant el qual es mesura la pressió intraocular. La pressió intraocular és la pressió exercida pels líquids continguts a l’interior del globus ocular (humor vitri i humor aquós) sobre les estructures fermes d’aquest. Aquesta pot causar greus danys en el nervi òptic i pot provocar la pèrdua de visió. […]